• +84-251-3566-700
  • |
  • info@vinaofic.vn

Tập thể VINA OFIC chung tay đẩy lùi Covid-19

Tập thể VINA OFIC chung tay đẩy lùi Covid-19

Nhằm đảm bảo cho việc sản xuất vẫn hoạt động bình thường khi đại dịch Covid bùng phát, tập thể công nhân viên luôn luôn thực hiện quy định 5K tại nhà máy. Tuân thủ theo quy định nhà nước.

Hiện tại công nhân viên thực hiện 3T tại công ty đã được tiêm vaccine mũi 2