Trục, cổ trục, con lăn

CỔ TRỤC
CON LĂN

BẠC LÓT TRONG BẠC LÓT NGOÀI

BẠC HÌNH BÁN NGUYỆT
BẠC HƯ HỎNG SAU KHI SỬ DỤNG
BẠC NGOÀI

GỐI ĐỠ TRỤ ĐỠ VÒNG BI

PHUN PHỦ NHIỆT
TRƯỚC KHI SỬA CHỮA
SAU KHI SỬA CHỮA

ỐNG LÒ HƠI TẤM LÒ HƠI

HÀN ICONEL
PHUN PHỦ NHIỆT TẤM PANEL
HÀN ĐẮP TẠI VÒNG CUNG

SẢN PHẨM KHÁC

SỬA CHỮA TRỤC XOẮN ỐC
TY BEN CỠ LỚN ( 7 TẤN) ...
SẢN XUẤT VÀ PHUN PHỦ HÀNG MỚI