Trong lĩnh vực nhà máy nhiệt điện, lớp phủ phun nhiệt được áp dụng để ngăn ngừa hư hỏng các đường ống bay hơi của lò trong các cơ sở phát điện thương mại.
Hình thức hư hỏng khác nhau tùy thuộc vào nhiên liệu và bầu không khí bên trong lò, và các nguyên nhân có thể được chia thành hai loại: ăn mòn nhiệt độ cao và ăn mòn xói mòn.

Trong lĩnh vực nhà máy phát điện gió, cũng có những hư hỏng có thể sửa chữa bằng cách phun bù thịt như cổ trục motor ngay tại điểm tiếp xúc vòng bi.

Ở trong những buồng đốt của các nhà máy nhiệt điện hay các buồng đốt xử lý rác có những loại ăn mòn cơ bản do nhiệt độ như: Ăn mòn do Clorua , Ăn mòn Sunfua hóa, hay ăn mòn vanadium. Đối với những ăn mòn này chúng tôi có những phương pháp xử lý bằng cách tạo ra một lớp phin có gốc Ni để đảm bảo chống ăn mòn và kéo dài tuổi thọ cho các ống lò hơi.

Có những ăn mòn do ma sát tạo ra hay do dòng chảy của nguyên liệu gây ra làm cho bề dày của các ống tường lò bị mỏng dần và thủng lỗ, Chúng tôi có những phương pháp phun HVOF hay hàn phủ Inconel để bảo vệ ống và chống lại các loại ăn mòn ở dạng này.