• GIA CÔNG CƠ KHÍ

Nhằm đáp ứng nhu cầu sửa chữa cũng như làm mới của khách hàng . Cty chúng tôi trang bị nhiều máy móc có độ chính xác cao, đảm bảo cho chất lượng sản phẩm.

Không những sản phẩm thông thường Công ty chúng tôi chuyên gia công các sản phẩm cải thiện bề mặt nói riêng.

Đặc biệt máy tiện có kích thước ø1600mm x L 12000mm  gia công những sản phẩm có kích thước lớn. Không chỉ Tiện thành phẩm mà chúng tôi còn tạo độ nhám cho bề mặt sản phẩm, để đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Là một trong những lĩnh vực quan trọng của công ty. Công ty chúng tôi chú trọng đầu tư và phát triển lĩnh lực  gia công cơ khí để thúc đẩy nguồn hàng đa dạng hiện nay.