• +84-251-3566-700
  • |
  • info@vinaofic.vn

Tuyển dụng

04 February, 2022 125 Lượt xem

Tuyển dụng 2023

TUYỂN DỤNG 1. Kế toán 2 Nữ : Nhân viên Hàn (10 người) : Gia công cơ khí 4 người ; Phun phủ nhiệt 4 người * Môi trường làm việc: làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cơ sở thiết bị hiện đại và được đào tạo bởi các chuyên gia cơ khí.
Xem thêm->