• +84-251-3566-700
  • |
  • info@vinaofic.vn

GIẢI PHÁP TĂNG CỨNG BỀ MẶT CHỊU MÀI MÒN CHO NHÀ MÁY MẠ TÔN

GIẢI PHÁP TĂNG CỨNG BỀ MẶT CHỊU MÀI MÒN CHO NHÀ MÁY MẠ TÔN

MẠ VẬT LIỆU CHỊU MA SÁT CHO TRỤC TOP ROLL NHÀ MÁY MẠ TÔN

Với các dây chuyền mạ tôn hiện tại thì các trục căng tôn, các trục chuyển hướng thường sẽ được mạ crom để chống mài mòn, tuy nhiên tuổi thọ khi mạ Crom thường kéo dài được từ 3 tháng đến 6 tháng.

Để giảm thiểu tình trạng mai mòn do ma sát và giảm chi phí bảo trì bảo dưỡng thì xu thế hiện nay là phun phủ vật liệu siêu cứng Hv1000- Hv 1200 để tăng cứng bề mặt trục và kéo dài tuổi thọ lên tới 1-3 năm tùy vào lượng sản xuất của từng nhà máy.

Tháng 8 vừa qua  VINAOFIC đã gia công tăng cứng bề mặt cho trục tháp có đường kích thước

OD 900 x 1500L x 1870TL